Zestigplussers willen actief betrokken zijn bij het maatschappelijk gebeuren. Gesprekken met politici. Nauwgezet het beleid volgen. Adviesorganen inspireren. Campagne voeren bij verkiezingen. Actieve CD&V-leden maken er tijd voor.

Een toenemend aantal 60-plussers gaven te kennen dat zij zich inschrijven in de doelstellingen van onze beweging. Onze werking schept kansen om actief burgerschap dagelijks in praktijk te brengen. Door te zeggen en te tonen dat wij rekenen op behoorlijk bestuur op alle beleidsniveaus. Door te lage pensioenen en armoede aan te klagen. Door mee te werken aan een hartelijke leefomgeving.

Daarom zijn de CD&V-senioren aanwezig op alle niveaus van de partijwerking en op alle beleidsniveaus. In een samenspel tussen vrijwilligers, beroepskrachten en mandatarissen. In de hoop dat we de samenleving samen een beetje kunnen verbeteren. Met open oor en oog willen we feiten en context analyseren. En lessen trekken. En doelstellingen formuleren. En veerkrachtig verder werken. De uitdagingen veranderen niet van de ene dag op de andere. We willen ze benaderen vanuit de specifieke ervaringscontext van waaruit we het beleid mee maken.  Met openheid voor interpretaties van anderen. Met de vaste wil samen tot oplossingen te komen. Zo  kan doorheen beeld en woord vertrouwen, hoop en veerkracht klinken... die aanstekelijk werken.

Belangrijke thema's zijn:

  • senioren en mobiliteit
  • de beeldvorming van de senioren in onze samenleving
  • senioren in het lokaal beleid
  • senioren en de nieuwe informatietechnologie
  • senioren en veiligheid

Alle CD&V-leden, ouder dan 60, kunnen lid worden mits een kleine bijdrage. Deze senioren zullen dan persoonlijk uitgenodgd worden om deel te nemen aan de werken van de CD&V-senioren.

Informatie over de nationale werking van de senioren vindt u op hun nationale site.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.