JONGCD&V is een denktank waar jongeren door middel van discussies (met mensen en organisaties) op zoek gaan naar nieuwe ideeën. Ze proberen antwoorden te formuleren op de (grote en kleine) maatschappelijke uitdagingen van vandaag.

JONGCD&V probeert steeds de christendemocratische waarden en methoden op een eigentijdse manier te brengen. Op die manier speelt ze een vooruitstrevende en vernieuwende rol binnen het christendemocratisch denken en handelen.

JONGCD&V wil jongeren warm maken voor politiek en hen actief laten meewerken aan het beleid. Daarom tracht JONGCD&V haar beweging steeds verder uit te bouwen. De beweging richt lokale en regionale kernen op, en ondersteunt deze actief. Ze biedt ruimte voor ontmoeting en ervaringsuitwisseling. Ze organiseert activiteiten waaraan iedereen kan deelnemen. Kortom, JONGCD&V ondersteunt jongeren in hun politiek engagement.

JONGCD&V draagt bij tot de vorming van nieuwe politici, zowel voor als achter de schermen. Ze geeft jongeren de ruimte om samen ideeën te ontwikkelen, te formuleren en te verdedigen.

JONGCD&V wil op nationaal, provinciaal, regionaal en plaatselijk vlak bijdragen tot politieke vorming, kritische opstelling en maatschappelijke jongerenwerking. JONGCD&V werkt samen met haar moederpartij CD&V. Regelmatig lichten zij elkaar in over hun activiteiten. JONGCD&V blijft wel een autonome beweging die op haar manier bijdraagt tot de vernieuwing van de politiek.

Misschien heb je zelf ook politieke ambities, dan is JONGCD&V een eerste kennismaking met de lokale politiek. Natuurlijk ben je ook welkom om gewoon met andere jongeren over politiek te praten en na te denken. 

Voor meer informatie kan je terecht op de nationale jongerenwebsite.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.